Konfiguracja sieci eduroam

Windows Phone
EAP-PEAP

Wybierz pozycję „Wszystkie ustawienia”.

Wejdź w menu „Wi-Fi”.


Jeśli sieć bezprzewodowa nie została włączona, włacz ją.


Z listy dostępnych pozycji wybierz sieć o nazwie eduroam i przejdź w tryb edycji.


W pozycji Połącz przy użyciu wybierz: login+hasło.
Wprowadź tożsamość użytkownika (login) w postaci:

  • Pracownik UJK: p12345@ujk.edu.pl, gdzie 12345 to unikalny numer ewidencyjny pracownika.
  • Student UJK: s12345@student.ujk.edu.pl, gdzie 12345 to numer albumu studenta.
  • Doktorant UJK: s12345@student.ujk.edu.pl, gdzie 12345 to numer albumu doktoranta.
Nazwa użytkownika: twój identyfikator użytkownika
Hasło: twoje hasło

Dla pozycji Sprawdzanie certyfikatu serwera wybierz opcję: brak
Z pozycji Metoda EAP wybierz: PEAP MS-CHAP v2


(Opcjonalnie) Aby wyświetlić informacje dotyczące aktywnego połączenia z siecią eduroam wybierz sieć eduroam z listy.