Zmiana hasła

 


Login jest postaci:

  • Dla pracowników UJK: p12345, gdzie 12345 to numer ewidencyjny pracownika
  • Dla studentów i doktorantów UJK: s12345, gdzie 12345 to numer albumu
W przypadku studentów zmiana hasła sieci eduroam zmieni również hasło dostępu do poczty studenckiej.


Nowe musi spełniać następujące wymagania:

  • Minimum 8 znaków.
  • Minimum jedna litera.
  • Minimum jedna cyfra.
  • Minimum jeden znak nie będący literą i cyfrą.
  • Hasło nie może zawierać w sobie nazwy użytkownika.