Informacje o eduroam

Celem usługi eduroam jest udostępnienie pracownikom i studentom środowiska akademickiego łatwej i bezpiecznej metody dostępu do sieci Internet.

Z sieci eduroam może korzystać każdy pracownik oraz student Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz każdy użytkownik instytucji stowarzyszonych w eduroam. Dostęp do sieci eduroam można uzyskać na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w eduroam (w Polsce jak i za granicą).

Dostęp do sieci eduroam wymaga urządzenia zgodnego ze standardem IEEE 802.1X.

Regulamin sieci eduroam.