Kontakt

Wszelkie pytania i sugestie prosimy wysyłać na adres:

Obsługą sieci eduroam zajmuje się Centrum Informatyki:

  • Sekcja Infrastruktury Serwerowej w zakresie systemu uwierzytelniania użytkowników,
  • Sekcja Infrastruktury Teleinformatycznej w zakresie infrastruktury sieci bezprzewodowej.