Konfiguracja sieci eduroam

 1. Połącz się z siecią Internet za pomocą już dostępnego lokalnie połączenia (LTE, WiFi, itp.) na urządzeniu, na którym chcesz skonfigurować sieć eduroam.
 2. Wejdź na stronę https://cat.eduroam.org/ i kliknij na przycisk pobierania instalatora.
 3. Z listy instytucji wybierz "Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach".
 4. Z listy wybierz właściwą grupę - "Pracownicy" UJK lub "Studenci UJK".
 5. Kliknij na przycisk poniżej by pobrać i zainstalować instalator eduroam CAT. Jeśli po kliknięciu pojawi się instrukcja - przeczytaj ją dokładnie i wykonaj przedstawione w niej polecenia, następnie kliknij na "Dalej".
 6. Nazwa użytkownika jest w postaci:
  • Pracownik UJK: p12345@ujk.edu.pl, gdzie 12345 to numer ewidencyjny pracownika.
  • Student i doktorant UJK: s12345@student.ujk.edu.pl, gdzie 12345 to numer albumu.
  Numer ewidencyjny pracownika można sprawdzić:
  • Pracownicy posiadający konto w systemie WU - z danych swojego konta w systemie WU.
  • Pozostali pracownicy - z paska odebranego w Dziale Płac osobiście.
 7. Hasłem jest sześć ostatnich cyfr numeru PESEL. Studenci nie posiadający numeru PESEL proszeni są o kontakt na nr 48 41 349 6205.


Dane do manualnej konfiguracji interfejsu bezprzewodowego dostępne są tutaj.