Konfiguracja sieci eduroam

Podstawowe dane do konfiguracji interfejsu bezprzewodowego:

Nazwa sieci:eduroam
Obsługiwane standardy:802.11a/b/g/n
Protokół zabezpieczeń:WPA2-Enterprise
Metoda szyfrowania:AES
Metoda uwierzytelniania:EAP-TTLS
Metoda uwierzytelniania w drugiej fazie:PAP


Do połączenia z siecią eduroam niezbędne jest podanie nazwy użytkownka i hasła.


Dla pracowników i studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:
Nazwa użytkownika jest postaci:

  • Pracownik UJK: p12345@ujk.edu.pl, gdzie 12345 to numer ewidencyjny pracownika.
    Numer ewidencyjny pracownika można sprawdzić:
    • Pracownicy posiadający konto w systemie WU - z danych swojego konta w systemie WU.
    • Pozostali pracownicy - z paska odebranego w Dziale Płac osobiście.
  • Student i doktorant UJK: s12345@student.ujk.edu.pl, gdzie 12345 to numer albumu.


Konfiguracja dla komputerów osobistych:

Konfiguracja dla telefonów komórkowych i tabletów: