Konfiguracja sieci eduroam

Do połączenia z siecią eduroam niezbędne jest podanie nazwy użytkownka i hasła.
Dla pracowników i studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:
Nazwa użytkownika jest postaci:

 • Pracownik UJK: p12345@ujk.edu.pl, gdzie 12345 to numer ewidencyjny pracownika.
  Numer ewidencyjny pracownika można sprawdzić:
  • Pracownicy posiadający konto w systemie WU - z danych swojego konta w systemie WU.
  • Pozostali pracownicy - z paska odebranego w Dziale Płac osobiście.
 • Student i doktorant UJK: s12345@student.ujk.edu.pl, gdzie 12345 to numer albumu.


Aby skonfigurować sieć eduroam zalecamy skorzystać z automatycznego instalatora eduroam CAT.


Podstawowe dane do konfiguracji interfejsu bezprzewodowego:

Nazwa sieci:eduroam
Obsługiwane standardy:802.11a/b/g/n
Protokół zabezpieczeń:WPA2-Enterprise
Metoda szyfrowania:AES
Metoda uwierzytelniania:EAP-TTLS
Metoda uwierzytelniania w drugiej fazie:PAP

Narzędzie instalacyjne eduroam CAT

Automatyczne instalatory CAT (Configuration Assistant Tool) dostępne są pod adresem https://cat.eduroam.org/.

Obecnie wspierane są następujące systemy:

 • MS Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10
 • Apple OS X 10.7+
 • Apple iOS (iPhone, iPad, iPod touch)
 • Android 4.3+ (wymaga poprania aplikacji z Google Play)
 • Linux (wszystkie popularne dystrybucje)
 • Chrome OS
Proces instalacji

Proces instalacji zależy od systemu operacyjnego. Dla Windows jest to instalator w postaci pliku EXE, który przeprowadza pełną interakcję z ustawieniami systemu operacyjnego; dla syste mów Apple, instalator to plik mobileconfig zawierający wszystkie ustawiania i uruchamiany bezpośrednio przez przeglądarkę Safari; dla systemów Linux dystrybuowany jest skrypt dla powłoki bash. Skrypt zawiera w sobie wszystkie dane, a również program w języku Python.

Z listy dostępnych instytucji należy wybrać Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Gdy pojawi się komunikat o instalacji certyfikatu serwera Radius należy go zaakceptować i kontynuować instalację.

QR Code do pobierania instalatorów dla systemów mobilnych: