Konfiguracja sieci eduroam

Windows 8 i 8.1

Jeśli wcześniej była skonfigurowana sieć eduroam o innych parametrach najlepiej usunąć wcześniejsze ustawienia klikając prawym klawiszem myszki na nazwie sieci (w liście dostępnych sieci bezprzewodowych) i wybierając „Zapomnij tę sieć”.


Wciśnij klawisz „Windows” i trzymając ten klawisz wciśnięty wciśnij klawisz „F”. Zmień zakres wyszukiwania na „Ustawienia” i w polu wyszukiwania zacznij wpisywać „Centrum sieci i udostępniania”. Wybierz „Centrum sieci i udostępniania” z listy poniżej.


Wybierz opcję „Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć”.


Wybierz opcję „Ręczne nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową”.


Wprowadź następujące informacje o sieci bezprzewodowej:

  • Nazwa sieci: eduroam
  • Typ zabezpieczeń: WPA2-Enterprise
  • Typ szyfrowania: AES
  • Zaznacz opcję: "Uruchom to połaczenie automatycznie"
Kliknij na „Dalej”.


Wybierz opcję „Zmień ustawienia połączenia”.


Zaznacz pozycję "Połącz automatycznie, gdy ta sieć jest w zasięgu". Kliknij na zakładkę „Zabezpieczenia”.


Wybierz metodę uwierzytelnienia sieci: „Microsoft: EAP-TTLS”. Zaznacz opcję „Zapamiętaj moje poświadczenia dla tego połączenia przy każdym logowaniu. Kliknij na przycisk „Ustawienia”.


Odznacz opcję „Włącz prywatność tożsamości”. Wybierz metodę uwierzytelniania inną niż EAP: „Hasło nieszyfrowane (PAP)”. Kliknij na przycisk „OK”.


Kliknij na przycisk „Ustawienia zaawansowane”.


Zaznacz opcję „Określ tryb uwierzytelniania” i wybierz pozycję „Uwierzytelnianie użytkownika”. Kliknij na przycisk „Zapisz poświadczenia”.


Wprowadź nazwę użytkownika (login) i hasło. Nazwę użytkownika użytkownika w postaci:

  • Pracownik UJK: p12345@ujk.edu.pl, gdzie 12345 to unikalny numer ewidencyjny pracownika.
  • Student UJK: s12345@student.ujk.edu.pl, gdzie 12345 to numer albumu studenta.
  • Doktorant UJK: s12345@student.ujk.edu.pl, gdzie 12345 to numer albumu doktoranta.
Kliknij na przyciski „OK” by pozamykać okna.


Kliknij na ikonę dostępnych sieci bezprzewodowych.


Wybierz sieć eduroam. Zaznacz opcję „Połącz automatycznie”. Kliknij na przycisk „Połącz”.


Potwierdź chęć połączenia z siecią klikając na przycisk „Połącz”.


Poczekaj na status „Połączono”. Od tej chwili możesz korzystać z sieci eduroam.