Konfiguracja sieci eduroam

Windows 10

Kliknij na ikonę połączeń sieciowych w pasku zadań, z listy dostępnych sieci bezprzewodowych wybierz sieć eduroam i kliknij na przycisk „Połącz”.


Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Nazwa użytkownika w postaci:

  • Pracownik UJK: p12345@ujk.edu.pl, gdzie 12345 to unikalny numer ewidencyjny pracownika.
  • Student UJK: s12345@student.ujk.edu.pl, gdzie 12345 to numer albumu studenta.
  • Doktorant UJK: s12345@student.ujk.edu.pl, gdzie 12345 to numer albumu doktoranta.
Kliknij na przycisk „OK”.


Kliknij na przycisk „Połącz”.


Poczekaj na status „Połączono”. Od tej chwili możesz korzystać z sieci eduroam.