Konfiguracja sieci eduroam

iOS
EAP-PEAP

Wybierz pozycję „Ustawienia”.


Wejdź w menu „Wi-Fi”.


Jeśli sieć bezprzewodowa nie została włączona, włacz ją. Z listy dostępnych sieci bezprzewodowych wybierz sieć eduroam.


Wprowadź tożsamość użytkownika (login) w postaci:

  • Pracownik UJK: p12345@ujk.edu.pl, gdzie 12345 to unikalny numer ewidencyjny pracownika.
  • Student UJK: s12345@student.ujk.edu.pl, gdzie 12345 to numer albumu studenta.
  • Doktorant UJK: s12345@student.ujk.edu.pl, gdzie 12345 to numer albumu doktoranta.
Po wpisaniu użytkownika i hasła wciśnij przycisk „Połącz”


Naciśnij przycisk „Przyjmij”.


Po udanym połączeniu z siecią eduroam obok nazwy sieci zostanie wyświetlony znak .


(Opcjonalnie) Aby wyświetlić informacje dotyczące aktywnego połączenia z siecią eduroam kliknij na niebieski przysik z prawej strony nazwy sieci.