Konfiguracja sieci eduroam

 1. Połącz się z siecią Internet za pomocą już dostępnego lokalnie połączenia (LTE, WiFi, itp.) na urządzeniu, na którym chcesz skonfigurować sieć eduroam.
 2. Konfiguracja telefonów z systemem Android lub iOS:
  • Dla telefonów z systemem Android wymagana jest wcześniejsza instalacja klienta eduroam CAT z Google Play.
  • Dla telefonów z systemem iOS wymagane jest korzystanie z przeglądarki Safari podczas procesu konfiguracji sieci.
 3. Wejdź na stronę https://cat.eduroam.org/ i kliknij na przycisk pobierania instalatora.
 4. Z listy instytucji wybierz "Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach".
 5. Z listy wybierz właściwą grupę - "Pracownicy" UJK lub "Studenci UJK".
 6. Kliknij na przycisk poniżej by pobrać i zainstalować instalator eduroam CAT. Jeśli po kliknięciu pojawi się instrukcja - przeczytaj ją dokładnie i wykonaj przedstawione w niej polecenia, następnie kliknij na "Dalej".
 7. Nazwa użytkownika jest w postaci:
  • Pracownik UJK: p12345@ujk.edu.pl, gdzie 12345 to numer ewidencyjny pracownika.
  • Student i doktorant UJK: s12345@student.ujk.edu.pl, gdzie 12345 to numer albumu.
  Numer ewidencyjny pracownika można sprawdzić:
  • Pracownicy posiadający konto w systemie WU - z danych swojego konta w systemie WU.
  • Pozostali pracownicy - z paska odebranego w Dziale Płac osobiście.
 8. Hasłem jest sześć ostatnich cyfr numeru PESEL. Studenci nie posiadający numeru PESEL proszeni są o kontakt na nr 48 41 349 6205.


Dane do manualnej konfiguracji interfejsu bezprzewodowego dostępne są tutaj.


W przypadku problemów z połączeniem z siecią należy wyłączyć funkcję losowego adresu MAC (należy włączyć adres MAC telefonu).

W zależności od modelu telefonu opcja ta może znajdować się w zaawansowanych ustawieniach połączenia lub zaawansowanych ustawieniach sieci.

Przykładowe zdjęcia przedstawiające zaawansowane ustawienia sieci: